Lista szkół - Gmina Radzymin


Wybierz miasto:
szkoły Ciemne
szkoły Nadma
szkoły Radzymin
szkoły Słupno
szkoły Stare Załubice

Gimnazjum
ALEJA JANA PAWŁA II 14
05-250 Słupno
telefon: 0227865010
Gimnazjum nr 1
11 Listopada 2
05-250 Radzymin
telefon: 0227867279
Gimnazjum nr 2
M. Konopnickiej 24
05-250 Radzymin
telefon: 0227865030
Gimnazjum w Zespole Szkół
- 23a
05-255 Stare Załubice
telefon: 0227617122
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radzyminie
Marii Konopnickiej 24
05-250 Radzymin
telefon: 0227865030
Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Radzyminie
Konstytucji 3-go Maja 26
05-250 Radzymin
telefon: 0227865015
Liceum Profilowane
Al. Jana Pawła II 18
05-250 Radzymin
telefon: 0227866302
Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych ZDZ
Komunalna 6
05-250 Radzymin
telefon: 0227866310
NIEPUBLICZNE POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH ZDZ
Komunalna 6
05-250 Radzymin
telefon: 0227866310
Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ZDZ w W-wie z siedzibą w Radzyminie
Komunalna 6
05-250 Radzymin
telefon: 0227866310
Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ
Komunalna 6
05-250 Radzymin
telefon: 0227866310
Przedszkole Niepubliczne `` Piotruś Pan``
Słowackiego 11
05-250 Radzymin
telefon: 0224241108
Przedszkole Niepubliczne ``Akademia Przedszkolaka``
Żeligowskiego 10
05-220 Radzymin
telefon: 0227860606
Przedszkole Publiczne Nr 2
Konstytucji 3Maja 28
05-250 Radzymin
telefon: 0227865270
Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
Ciemne 113
05-250 Ciemne
telefon: 0227865171
Publiczne Przedszkole nr 1
Batorego 8
05-250 Radzymin
telefon: 0227865019
Szkloła Podstawowa nr 2
M. Konopnickiej 24
05-250 Radzymin
telefon: 0227865030
Szkoła Podstawowa
ALEJA JANA PAWŁA II 14
05-250 Słupno
telefon: 0227865010
Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia
Szkolna 7
05-261 Nadma
telefon: 0227813393
Szkoła Podstawowa nr 1i im. ppłka pil. Mariana Pisarka
11-GO LISTOPADA 2
05-250 Radzymin
telefon: 0227865031
Szkoła podstawowa nr 2 w Słupnie
Szkolna 3
05-250 Słupno
telefon: 0227865372
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
Ciemne 113
05-250 Ciemne
telefon: 0227865171
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół
- 23a
05-255 Stare Załubice
telefon: 0227617122
Technikum Archtektury Krajobrazu
Al. Jana Pawła II 18
05-250 Radzymin
telefon: 0227866302
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radzyminie
Marii Konopnickiej 24
05-250 Radzymin
telefon: 0227865030
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Terenów Zieleni
Al. Jana Pawła II 18
05-250 Radzymin
telefon: 0227866302
Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ im.kpt. Stefana Pogonowskiego
Komunalna 6
05-250 Radzymin
telefon: 0227866310
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Ciemne 113
05-250 Ciemne
telefon: 0227865171
Zespół Szkół
- 23a
05-255 Stare Załubice
telefon: 0227617122
Zespół Szkół im. ks. E. Czartoryskiej
M. Konopnickiej 24
05-250 Radzymin
telefon: 0227865030
Zespół Szkół Terenów Zieleni
Al. Jana Pawła II 18
05-250 Radzymin
telefon: 0227866302
Zespół Szkół w Słupnie
ALEJA JANA PAWŁA II 14
05-250 Słupno
telefon: 0227865010

1